Vol 4, No 1 (2007)

Jurnal SOLUM

Table of Contents

Articles


Yulinar Zubaidah (Peneliti BPTP Sumatera Barat)
Rafli Munir (Peneliti BPTP Sumatera Barat)
StatisticsThis article has been read 1049 times.
PDF
1-4

Syafrimen Yasin (Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Unand Padang)
Gusnidar Gusnidar (Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Unand Padang)
Dedy Iskandar
StatisticsThis article has been read 786 times.
PDF
5-9

Ruhaimah Ruhaimah (Staf Pengajar Jur. Tanah Faperta Unand.)
Syafrimen Yasin (Staf Pengajar Jur. Tanah Faperta Unand.)
Novalina Novalina (Mahasiswa Jurusan Tanah Faperta Unand)
StatisticsThis article has been read 442 times.
PDF
10-17

Yulnafatmawita Yulnafatmawita (Soil Scince Laboratory Andalas University)
Asmar Asmar (Soil Scince Laboratory Andalas University)
Aulia Rahman
StatisticsThis article has been read 762 times.
PDF
18-28

Nurhajati Hakim (Jurusan Tanah Faperta Unand)
Irwan Darfis (Jurusan Tanah Faperta Unand)
Lia Arfania (Jurusan Tanah Faperta Unand)
StatisticsThis article has been read 504 times.
PDF
29-39